Welkom op de homepage van SWART TANK MAINTENANCE
last update mei 2009

SWART TANK MAINTENANCE (STM) is een jonge onderneming welke zich bezighoudt met de supervisie en inspectie van reparaties en modificaties aan bovengrondse verticaal geplaatste opslagtanks.

De kerntaak is het leveren van technische dienstverlening waarbij het op projectmatige wijze wordt betrokken bij reparaties en inspecties aan opslagtanks welke in het kader van overheidsbepalingen in onderhoud dienen te komen, een belangrijke schakel in het onderhoudsproces is het DCMR.

De EEMUA 159 krijgt steeds grotere navolging in het Rotterdamse Botlek- en Europoortgebied. Diverse vergunningverlenende en handhavende instanties gaan zich steeds meer confirmeren aan deze richtlijn ten aanzien van tankopslagbedrijven. De huidige editie (2003) van deze richtlijn zal een aanzienlijke vergroting geven van de toepasbaarheid van afkeurcriteria en invulling geven aan huidige behoeftes ten aanzien van inspectieplanning en onderhoudsfilosofie.
Door de jaren heen heeft STM goede contacten opgebouwd met inspectie- en adviesbureaus welke voor U een eerste aanzet zouden kunnen geven in het bepalen van het aan een tank noodzakelijk te verrichten tankonderhoud.
STM volgt naast de EEMUA 159 (editie 2003), API 650, BS 2654, tevens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, bijlage 4: Bodembescherming bovengrondse opslagtanks (BoBo).

STM kan U van begin af aan ondersteunen bij het maken van planningen, weergegeven in MS Project 2007 en/ of MS Visio 2007, te voeren onderhouds strategieën, optimalisatie van kostenbeheersing en het bepalen van eventueel in te huren aannemers, welke gespecialiseerd zijn in reparaties aan opslagtanks.

STM kan in samenspraak met het opdrachtgevende opslagbedrijf op zoek gaan naar oplossingen welke gemoeid zijn met het fenomeen Tankonderhoud.
Wij kunnen U een volledig en servicegericht pakket van diensten aanbieden waarbij er voor U een vooraf te bepalen discipline en no- nonsense cultuur kan ontstaan welke kan leiden tot het korter uit bedrijf hoeven nemen van een opslagtank.
Met vooraf gemaakte afspraken hoopt STM een positief steentje te kunnen bijdragen aan de relatie tussen opdrachtgever en de klant welke zijn producten opslaat; onder het motto: ”een lege opslagtank kost geld!”

STM is VCA gecertificeerd.

 

 

 

Swart Tank Maintenance is managed by Site Consultants bv te Hellevoetsluis www.siteconsultants.nl